R-Mosty hledají férové majitele nemovitostí

21.04.2016

Organizace R-Mosty spustila k 21. dubnu nový projekt zaměřený na férové bydlení. Jeho cílem je zajistit lidem ohroženým chudobou, sociálním vyloučením a diskriminací přístup ke standardnímu bydlení na volném trhu s byty. Oslovuje k tomu širokou veřejnost - majitele nemovitostí, kteří v pronajímání bytů vidí i způsob, jak podpořit lidi ve snaze o zlepšení vlastního života.


"S velkou nadějí očekáváme přijetí zákona o sociálním bydlení, který by měl rozšířit nabídku dostupných bytů. Myslíme si ale, že i soukromý trh s nemovitostmi nabízí prostor pro spolupráci mezi majiteli a lidmi v obtížných situacích. Chceme poskytnout pronajímatelům šanci, jak přispět k lepšímu soužití, odstraňování diskriminace a kultivaci naší společnosti," vysvětluje důvody, které organizaci R-Mosty vedly k realizaci projektu, jeho manažer Adam Pospíšil.

Řada zkušeností a analýz potvrzuje, že je to právě dostupné standardní bydlení navázané v případě potřeby na profesionální sociální služby - nikoliv koncentrované ubytovny, které je hlavním předpokladem lepšího společenského soužití. Projekt Ethnic Friendly Housing se proto zaměřuje na majitele a majitelky domů a bytů, kteří jsou ochotni za běžných podmínek pronajmout své nemovitosti romským rodinám, matkám samoživitelkám a dalším lidem ohroženým ztrátou bydlení. Organizace R-Mosty na oplátku poskytne garanci ve formě podpůrných služeb pronajímatelům i klientům, včetně právního servisu. Garantuje i oboustranně férové nájemné, které odpovídá běžné ceně v daném místě a čase.

Nabídky majitelů budou využívány zejména klienty R-Mostů, jimž kvalitní bydlení otevře nové možnosti plnohodnotného začlenění do společnosti. Sociální pracovníci jim pomohou s vyřízením všech administrativních náležitostí. S rodinami budou nadále spolupracovat, zajišťovat potřebnou podporu a asistovat při dodržování podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy. Projekt je zaměřen na Prahu a Středočeský kraj, do budoucna by se měl rozšířit na celé uzemí České republiky.

Pavlína Radlová, vedoucí Azylového domu R-Mosty, dodává, že model spolupráce majitelů bytů a služeb, poskytujících kvalifikovanou sociální práci, již funguje: "Do azylového domu jsme přijali paní se dvěma dětmi, která musela opustit domov z důvodu domácího násilí. Dlouhou dobu jsme pro ni nemohli najít bydlení. Naštěstí se našim pracovníkům podařilo oslovit správce bytového domu v rezidenční čtvrti na okraji Prahy, který nespatřoval v jejím romském původu problém. Klientce jsme pomohli se zajištěním financí a stěhováním. Po několika měsících stále panuje spokojenost na obou stranách. Majitel oceňuje, že díky R-Mostům mohl získat spolehlivou nájemnici. Klientka zase to, že sama by pravděpodobně v tak krátkém čase stěží nalezla bydlení v odpovídajícím standardu."

Více příběhů úspěšných žadatelů o bydlení a zkušeností pronajímatelů bude postupně zveřejňováno na webu projektu.