Hledáme nové cesty, jak udělat bydlení dostupnější

Spojujeme majitele bytů s lidmi, kteří přišli do Česka v důsledku války na Ukrajině

Reg. číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_101/0002012

Stabilní nájemníci a dlouhodobá spolupráce

Férové bydlení se zaměřuje na spolehlivé nájemníky, kteří jsou motivováni pečovat o svůj nájemní byt. To snižuje riziko vzniku problémů spojených s pronájmem bytu.

Hledáme dlouhodobé vztahy s majiteli nemovitostí, což znamená, že majitelé nemusí často řešit výměnu nájemníků a případná prázdná období budou minimální.

Snížení administrativní zátěže a síť potenciálních nájemníků

Férové bydlení může nabídnout profesionální správu a administraci nájemních smluv, což může majitelům ušetřit čas a úsilí v oblasti papírování a komunikace s nájemníky.

Disponujeme rozsáhlou síťí a databázi zájemců o nájemní bydlení. To může výrazně zkrátit dobu, po kterou je nemovitost prázdná.

Ochrana majetku

Férové bydlení má zájem na tom, aby byty byly udržovány v dobrém stavu.

To znamená, že majitelé se mohou spolehnout na to, že jejich nemovitost bude řádně udržována a v případě potřeby opravována.

Férové bydlení má ve svém portfoliu spolehlivé a prověřené nájemníky, což snižuje riziko neplacení nájemného nebo vzniku konfliktů v domě.

Společenská odpovědnost a férové podmínky

Spolupráce s Férovým bydlením může být vnímána jako příspěvek majitelů k vytváření lepšího bydlení pro všechny vrstvy společnosti. To může mít pozitivní vliv na pověst a image majitelů nemovitostí.

Férové bydlení se snaží vytvořit rovnováhu mezi zájmy majitelů a nájemníků a zajistit férové podmínky pro obě strany. To zahrnuje spravedlivě stanovenou cenu nájmu a respektování práv a povinností obou stran.

Projekt můžete pronájmem své nemovitosti podpořit i Vy

Zprostředkujte s námi šanci na férové bydlení lidem, kteří přes svou složitou životní situaci neztratili odhodlání a schopnosti potřebné k důstojnému a odpovědnému životu.